Voorlezen-plus boek

Home

Voorlezen-plus®

Stichting

Kenmerken

Over ons

Boek

Cursus

Workshops

Publicaties

Contact

Bibliotheek

Links

Voorlezen-plus®Carla Wikkerman en Nelleke Boer werken aan de toepassing en ontwikkeling van Voorlezen-plus. Voorlezen-plus is gebaseerd op Multi-Sensory Storytelling (MSST). MSST is bedacht in Engeland door Chris Fuller van Bag Books  en is verder ontwikkeld in Schotland door PAMIS.
Wat wij eraan hebben toegevoegd is onze werkwijze Voorlezen-plus® die beschrijft hoe je de speciale voorleesboeken maakt en op de juiste manier kunt voorlezen.

Gewone voorleesboeken voldoen niet voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Bij Voorlezen-plus gaat het om méér dan gewoon voorlezen, namelijk om het voorlezen van een persoonlijk verhaal, gemaakt op maat van de luisteraar en met toevoeging van zintuiglijke prikkels.

Uit onderzoek blijkt dat Voorlezen-plus kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Belangrijk pluspunt van Voorlezen-plus is het plezier dat zowel de luisteraar als de voorlezer eraan beleven.


Voorlezen-plus is goed bruikbaar voor de invulling van kwaliteitstijd en vormt een zinvolle uitbreiding van het activiteitenaanbod voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of dementie blijkt deze manier van voorlezen goed te werken.

Het voorlezen van een verhaal biedt een kader voor contact.