Voorlezen-plus boek

Home

Voorlezen-plus®

Stichting

Kenmerken

Over ons

Boek

Cursus

Workshops

Publicaties

Contact

Bibliotheek

Links

Links

http://www.bagbooks.org
Website van Chris Fuller, de grondlegger van Multi-sensory storytelling.

http://communicatiemethodenemb.nl
Methoden die zich richten op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met ernstig meervoudige beperkingen en hun omgeving.

http://www.dundee.ac.uk/pamis
Organisatie in Schotland voor mensen met ernstige en meervoudige leerproblemen, hun familie, verzorgers en professionals.

http://www.emgplatform.nl
Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

http://www.kindmethandicap.nl
Tips voor ouders met een kind met een (meervoudige) beperking.

http://www.multiplus.be
Expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen in Leuven.

http://www.wix.com/annettenbrug/msst
Onderzoek naar MSST door RUG en ’s Heeren Loo.

http://www.kubus-ev.de/mehr-sinn
Mehr-Sinn Geschichte is een project van de Universiteit van Keulen en Prof. Barbara Fornefeld.